Hợp âm Xin Ngài Ban Ơn - Văn Vũ

Ca sĩ/ban nhạc: Văn Vũ


Capo 8
1. Chúa chúa [Am] ơi, con van xin [F] chúa
thế gian [G] con đang gặp đại [C] nạn
Chúa chúa [Am] ơi, xin chúa cất [F] hết
Những cơn [G] đau ở trần gian [C] này
[Am] chúa là quyền [Dm] năng
Đã hy [G] sinh vác thánh [F] giá
Vì tội chúng [C] con, ngài [Dm] luôn
gìn giữ chúng [G] con cho [F] đến
mọi người cùng [E7] nhau xin về với [Am] cha
ĐK. Chúng con xin [Dm] chúa đừng bỏ rơi chúng [Am] con
Ngài đã luôn [G] luôn che chở chúng F con
Dìu dắt cho [E7] nhau trong bàn tay [Am] cha
2. Chúa chúa [Am] ơi, khi chúa đã [F] thấy
Xót đau [G] cho nhân loại đau [C] bệnh
Chúa chúa [Am] ơi, chúa đã cất [F] lấy
Những con [G] chiên đưa về an [C] bình
Lạy [Am] chúa con cầu [Dm] xin
Cho thế [G] gian đang khốn [F] khó
Cuộc sống gian [C] nan, nguyện [Dm] xin
Cho toản khắp [G] nơi qua [F] hết
thật nhiều xót [E7] đau xin ngài ban [Am] ơn
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ