Hợp âm Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu - AMEE

Ca sĩ/ban nhạc: AMEE


[F]Khi gặp anh là [C]thời gian bỗng dưng lặng im
[Dm]Nghe nhịp tim khẽ [Bb]rung lên từng hồi em bối rối
[F]Ôi giồi ôi! Hình [C]như em lỡ rơi vào [Dm]đây
Vào tình yêu tình yêu [Bb]với anh này
[F]Baby tell me. Do you really like me
[C]Baby tell me. Do you really need me
[Dm]Thế gian kia có bảy tỉ người
[Bb]trái tim em chỉ cần nụ cười anh
Baby baby [F]muốn sao đây muốn [C]sao đây
Baby baby [Dm]muốn sao đây [Bb]yêu không yêu hãy nói một lời
[F]Tính sao đây tính [C]sao đây.
Baby baby m[D]tính sao đây. [Bb]Yêu thì yêu không yêu thì
[F]YÊU ~ [C]YÊU ~ [Dm]YÊU ~ [Bb]Yêu thì yêu không yêu thì
[F]YÊU ~ [C]YÊU ~ [Dm]YÊU ~ [Bb]Yêu thì yêu không yêu [F]thì [C] [Dm]
[Bb]Yêu thì yêu không yêu thì [F] [C] [Dm]
[Bb]Yêu thì yêu không yêu thì
[F]This is A M E E ba[C]by do you wanna play with me
[Dm]Anh ơi anh đi loanh quanh chẳng cẩn [Bb]thận tẹo nào mà rơi vào tim em
[F]đây
Em thì hay viết [C]bản tình ca da diết
[Dm]Mà sao hợp âm thì ít mà [Bb]em lại thấy hợp anh thì nhiều
[F]Người ta thường nói gần mực thì [C]đen gần đèn thì sáng
[Dm]Mà sao gần anh đầu em cuồng [Bb]quay chẳng biết là đêm hay ngày
[F]Chắc là, em [C]say, say từ giây ban đầu
[Dm]Em đâu biết uống nên do anh [Bb]hết anh chịu trách nhiệm đi
[F]Baby tell me. Do you really like me
[C]Baby tell me. Do you really need me
[Dm]Thế gian kia có bảy tỉ người
[Bb]trái tim em chỉ cần nụ cười anh
Baby baby [F]muốn sao đây muốn [C]sao đây
Baby baby [Dm]muốn sao đây [Bb]yêu không yêu hãy nói một lời
[F]Tính sao đây tính [C]sao đây.
Baby baby m[D]tính sao đây. [Bb]Yêu thì yêu không yêu thì
[F]YÊU ~ [C]YÊU ~ [Dm]YÊU ~ [Bb]Yêu thì yêu không yêu thì
[F]YÊU ~ [C]YÊU ~ [Dm]YÊU ~ [Bb]Yêu thì yêu không yêu [F]thì [C] [Dm]
LÊN 3/2 TONE
Baby baby baby [G#]chỉ yêu em chỉ [D#]yêu em
Baby Baby [Fm]chỉ yêu em. [C#]Yêu em thôi chẳng thoát được rồi
[G#]Cứ tin em, cứ [D#]tin em.
Baby baby [Fm]cứ tin em [C#]Yêu thì yêu không yêu thì
[G#]YÊU ~ [D#]YÊU ~ [Fm]YÊU ~ [C#]Yêu thì yêu không yêu thì
[G#]YÊU ~ [D#]YÊU ~ [Fm]YÊU ~ [C#]Yêu thì yêu không yêu thì [G#]yêu [D#] [Fm]
[C#]Yêu thì yêu không yêu thì [G#]Yêu
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ