Hợp âm Yêu Trong Ánh Sáng - Đức Tuấn

Ca sĩ/ban nhạc: Đức Tuấn


[Gam][A]Nhịp 4/4
|[A]__ |[E/G#]__ |[F#m]__ |[D]__
|[A]Tìm trong trận bão đêm, |[E/G#]để riêng ta thấy em
|[F#m]Tìm trong ngọn gió...ta đi tìm |[E]em...miệt [D]mài
|[A]Tìm nơi đầu sóng kia, |[E/G#]tìm nơi con nước chia
|[F#m]Tìm em ta rước em về |[E]với tim [A]này...|[D]... [A]
Rồi |[D]yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7]nữa
|[F#m]Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B]thân hình
|[D]Yêu trong đau đớn ta đang hoài |[C#m]than [F#m]chính mình
|[G]Yêu ta có nói... nỗi |[E]điêu linh
|[A]Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#]để cho ta giữ em
|[F#m]Vì yêu là giết đi tâm bình |[E]an... [D]ngày nào
|[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)
|[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|[D]... [A]
6/8
|[Dm]___ |[Gdim7]___ |[A]___ |[Dm]___
|[D7]__ |[Gm]__ |[E]__ |[A]___
|[Dm]__ |[Gdim7]__ |[A]__ |[Dm]___
|[D7]__ |[Gm]__ |[E]__ |[A]__
4/4
Rồi |[D]yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7]nữa
|[F#m]Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B]thân hình
|[D]Yêu trong đau đớn ta đang |[C#m]hoài than [F#m]chính mình
|[G]Yêu ta có nói... nỗi |[E]điêu linh
|[A]Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#]để cho ta giữ em
|[F#m]Vì yêu là giết đi tâm bình |[E]an... [D]ngày nào
|[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)
|[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|(2/4) [D]...
|[A]Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#]sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)
|[F#m]Thì ta xin trói em vào |[E]với [A]ta này...|[D]... [A]
Gạch nhip: Nguyễn Phương Thảo
Ghi hợp âm: Vũ Hữu Trung
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ