Hợp âm Chữ Hiếm Gặp (生僻字 - Lời việt) - Reii

Ca sĩ/ban nhạc: Reii


ĐK 1:
Chữ hiện [Am]thời Trung Hoa mình đây
Lịch [G]sử qua 5000 năm
Hình [F]thành nên như ngày nay
Được [C]cả năm châu đã hay
Chữ hiện [Am]thời Trung Hoa mình đây
Mỗi [G]nét, cong cong mang câu chuyện [F]hay
[G] [Am] [G] [F]
[Am]Lòng thành quỳ tự mình dâng [C]lên đuốc sáng
Bốn hình [G]vuông nên nương, gạo [F]rụng ngàn [G]
[Am]Chữ tượng hình, từ tượng [C]thanh phân ý nghĩa
Bạt, kị, [G]tiêu, khôi, chi yêu [D]ma quỷ
[Am]Wu...hựu, [C]song, nhược, chuyết [G]
[F]Wu...hỏa, viêm, diệm, [Am]diệc
[C]Wu..thủy, chủy, diểu, mạn.. Khôi [G]bửu~
[Am]Tâm cô liêu, thành nên hư thân
Lời [F]kinh rọi tâm, mà người đơn bước
Đời [G]sau an vui, luận ngôn làm người
Hình [D]long bay tận vùng trời, ra ao trì
[Am]Dung nhan mỹ nhân, ai đang lệ [F]tuôn
Đôi câu chẳng ngưng, ai không thành [G]danh [D]
[Am]La to, đi quanh, thân già, ham lợi
[F]Giam, trông mong, lời chẳng chung ý
Ngựa [G]xe Ngô Hiên, sao không cải tâm
Kỳ lôi [D]vang, tâm chẳng ổn, thân ngay ngã
[Am]Khen chê tội công, sửa đổi lỗi [F]lầm
Coi coi thật ngay, tập thân thở [G]ra
(ĐK 1)
ĐK 2:
Ở hiện [Am]thời năm châu người ơi
Từ [G]ngữ Trung Hoa mọi nơi
Vàng [F]sắc vương mang trên da
Đầu [C]ngẩng cao đi năm châu
Chữ hiện [Am]thời Trung Hoa mình đây
Bằng [G]trắc vang vang ta biên thành [F]thơ [G] [Am]
-----
[Am]Tâm cô liêu, thành nên hư thân
Lời [F]kinh rọi tâm, mà người đơn bước
Đời [G]sau an vui, luận ngôn làm người
Hình [D]long bay tận vùng trời, ra ao trì
[Am]Dung nhan mỹ nhân, ai đang lệ [F]tuôn
Đôi câu chẳng ngưng, ai không thành [G]danh [D]
[Am]La to, đi quanh, thân già, ham lợi
[F]Giam, trông mong, lời chẳng chung ý
Ngựa [G]xe Ngô Hiên, sao không cải tâm
Kỳ [D]lôi vang, tâm chẳng ổn, thân ngay ngã
[Am]Khen chê tội công, sửa đổi lỗi [F]lầm
Coi coi thật ngay, tập thân thở[G] ra
(ĐK1) (ĐK2)
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ