Hợp âm Công Tử Đi Hướng Bắc | 公子向北走 | - [Vietnamese Cover] - Reii - Reii

Ca sĩ/ban nhạc: Reii


Capo 1
intro:
[G] [D] [Em7] [G]
[C] [G] [D] [G]
===
[G]Tiểu nữ đât bất [D]tài
[Em]Không được công tử đoái [G]thương
[C]Phiền công tử lâu [G]rồi
[D]Mong người cảm [G]thông
[G]Công tử đi Bắc [D]phương
[Em]Tiểu nữ nhìn về hướng [G]Nam
[C]Từ đây ly biệt [G]chẳng tái ngộ
[D]Khó lòng lãng [G]quên
[C]...[D]...
[G]Mong người đêm không [G]lạnh
[Em]Mong người xuân không [Em]Hàn
[C]Mong người đêm có đèn soi
[Dsus4]Mưa có ô [D]
[G]Mong người luôn thiện [G]lương
[Em]Tương ngộ ý trung [Em]nhân
[Cmaj7]Hạnh phúc trọn cả [C]đời
[D]Có hão hữu bên [G]cạnh
[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [A] [G] [G]
[C] [C] [G] [G]
[Asus4] [Asus4] [D] [D]
[G]Tất cả cảm mến của [D]ta
[Em]Đều chẳng thể thành [G]câu
[C]Vùi sâu trong [G]tim
[D]Chôn theo tháng [G]năm
[G]Cùng quân vô duyên kiếp [D]này
[Em]Đừng mong nhớ ích [G]chi
[C]Mưa rào tuôn [G]rơi
[D]Chỉ đành thế [G]thôi
[C]...[D]...
[G]Mong người đêm không [G]lạnh
[Em]Mong người xuân không [Em]Hàn
[C]Mong người đêm có đèn soi
[Dsus4]Mưa có ô [D]
[G]Mong người luôn thiện [G]lương
[Em]Tương ngộ ý trung [Em]nhân
[Cmaj7]Hạnh phúc trọn cả [C]đời
[D]Có hão hữu bên [G]cạnh
[G]Tiểu nữ đât bất [D]tài
[Em]Không được công tử đoái [G]thương
[C]Phiền công tử lâu [G]rồi
[D]Mong người cảm [G]thông
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ