Hợp âm Kinh Huynh Trưởng - Sinh hoạt TNTT

Ca sĩ/ban nhạc: Sinh hoạt TNTT


Lạy Chúa [Am]Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao,
xin dạy [Dm]con biết hy [G]sinh cao [Am]thượng,
phụng sự [C]Chúa và giúp [Dm]ích mọi [Am]người.
Xin dạy [Am]con biết hy [G]sinh không cần báo [C]đáp,
luôn xông [Dm]pha không ngại bão [E7]táp,
đẹp ý [Am]Cha trên trời,
trong tình [E7]thương yêu hết mọi [Am]người.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ