Hợp âm Lời Nhắn Số 4 - Hà Anh Tuấn

Ca sĩ/ban nhạc: Hà Anh Tuấn


[A]Ngồi nghe sót nh [C#m]ững ưu tư [A]mình anh
Ngồi nghe sót n [C#m]hững suy tư kỷ [F#m]niệ m.
Hôm nay anh n [C#m]hớ ngày [D]ha i ta trao [E7]ước vớ i nhau
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì
[A]Anh mang tâm từ này trao [C#m]em theo radio [F#m]gửi đến
Co [A]n tim anh bao [C#m]ngày qua cô đơn mong em [D]nhiề u lắm
M [C#m]ong khao khát muốn [F#m]gần n hau
Này người em yêu d [D]ấu hỡi lắng [E7]ng he bài ca xưa
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng,
An [C#m]h mang nỗi nhớ [F#m]trong anh
và bài ca xưa t [D]a hát [E7]đế n em cũng ôm ấp [A]kỉ niệm..
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm..
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến
Con tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiều lắm
Mong khao khát muốn gần nhau
Này người em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng,
Anh mang nỗi nhớ trong anh
và bài ca xưa ta hát đến em cũng ôm ấp kỉ niệm.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ