Hợp âm Ngày Em Đến - Thanh Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Thanh Hà


hợp âm chia ở tone [Dm]
Ngày em [Dm7] đến! Ngày em [Gm7] đến!
Dáng thon.[Dm7] mềm
Bước lên.[A7] thềm
Bàn chân.[Dm7] êm
Mưa xuân [Gm7] bay!
Mưa xuân [G#dim] bay!
Theo em [A7] đến!
Theo em [E] đến!/[Gm7] [G#dim] [A7]
Này em [Dm7] yêu!Này em [Gm7] yêu!
Nét yêu.[Dm7] kiều
Thắm bao [A7] chiều.
Mà mưa.[Dm7] thêu
Mưa xuân [Gm7] vương!
Mưa xuân [G#dim] vương!
Ðôi chân [A7] ấy!
Ðôi chân [E] ấy!/[Gm7] [G#dim] [A7]
Ta say trong ân [D] tình
Em hát tôi [G] đàn
Gió mát mái tóc [C] bồng
Ta như hình với [A7] bóng
Xuân ơi! Xuân vô [D] tận!
Cho lứa đôi [E] mình
Say sưa nhịp con [A7] tim
Tình yêu em [D] anh
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ