Hợp âm Tư Mộ (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa OST) - Yisa Yu (Uất Khả Duy)

Ca sĩ/ban nhạc: Yisa Yu (Uất Khả Duy)


capo 3 tone [Am]
[F] Fēng chuī [G] kāi le jì yì [Am] de suǒ
[F] xiǎng qǐ [G]jiù shí de [Am]nǐ wǒ
[F]céng xiāngsī xǔ [G]nuò [Em]céng yí hàn cuò[Am]guò
[F] táo huā piāo luò [G]àn xiāng cáng [Am]kǔ sè
[F]yuè rǎn[G] liàng shí lǐ [Am]yè sè
[F] gōu qǐ [G]yǎn dǐ de[Am] jìmò
[F]duì nǐ de nán [G]shě[Em] rèn cāng sāng yān [Am]
[F] sān qiān liú nián[G] xīn shī hún[Am] luò pò
Chorus:
[F]qī qī [G]sī mù [Em]xīn suì dào nài[Am]
[Dm7]jiǎn bù duàn jiū [G] gé yuè xiǎng[C] wàng jì yuè [E7]shēn kè
[F]wàng le [G]zuì le [Em]yǐ wéi fàng xià[Am] le
[Dm7]què zài mèng xǐng [G]hòu xiǎng [F] qǐ nǐ [G]lèi huá[Am]luò
[F]Huā fēn [G]luò yǐ wéi nǐ [Am]lái guò
[F]wǒ yǎn [G]qián de lèi [Am]bān bó
[F]shuō bu qīng huǐ [G]guò [Em]dào bù jìn nán [Am]shě
[F] gū dú hé cuì [G]ruò bèi tòng qiān [Am]chě
[F]dāng nǐ [G]zài cì shuō[Am] ài wǒ
[F]dāng bēi [G]huān zài cì [Am]jiāo cuò
[F]cái huǎng rán dǒng [G]le [Em]duì nǐ de zhí [Am]zhuó
[F]shì wǒ wú fǎ [G]gē shě de [Am]mài bó
Chorus:
[F]qī qī [G]sī mù [Em]xīn suì dào nài [Am]
[Dm7]jiǎn bù duàn jiū [G]gé yuè xiǎng [C] wàng jì yuè [E7]shēn kè
[F]wàng le [G]zuì le [Em]yǐ wéi fàng xià [Am]le
[Dm7]què zài mèng xǐng[G] hòu xiǎng [F]qǐ nǐ [G]lèi [Am]huá luò
[F]Huā kāi [G]huā luò [Em]xīn shāng shuí féng [Am]
[Dm7]jiě bù kāi yīn [G]guǒ sān shēng[C] táo huā róu [E7]qíng duō
[F]xiāng sī [G]nán shě [Em]qīng xīn huā yī [Am]duo
[Dm7]yuàn zhí shǒu bái [G]tóu kàn [F]fāng huá [G]zuì [Am]chūn fēng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ