Hợp âm Vầng trăng Ba Đình - Thanh Hoa

Ca sĩ/ban nhạc: Thanh Hoa


Trăng [Am] lên kìa trăng lên
Quảng [Dm] trường dâng biển [Am] sáng
[D] Ôi vầng [Am] trăng, [Dm] vầng trăng Ba [G] Đình
Mênh mông, mênh
mông, mênh [Em] mông và thiêng [Am] liêng.
Trong [Am] lăng Bác vừa chợp nghỉ
Như sau mỗi việc [Dm] làm
Trăng ơi trăng biết [C] thế
Nên [G] trăng bước nhẹ [C] nhàng.
Như [Em] đầy thuyền trăng [Am] ngân
Rằm xưa sông Đáy [F] hát
Dưới trăng rừng Việt [Dm] Bắc
Bác [Em] luận bàn việc [G] quân
Gió [Em] hàng tre dào [Am] dạt
Quanh lăng như đầy [Dm] thuyền.
Ơi [Em] vầng trăng xứ [G] sở
Trong thơ Bác muôn [Am] đời
Xin được cùng gìn [F] giữ
Hạnh phúc này thơ [E7] ơi.
[Am] người con trung [C] hiếu
Được gác với đêm [G] rằm
Mời [Em] vầng trăng yêu [Am] dấu
Bước lên thềm vào [C] lăng
Mời vầng trăng yêu [Em] dấu
Bước lên thềm vào [Am] lăng.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ