Hợp âm Việt Nam Thân Thương (Wonderful Việt Nam) - VMusic

Ca sĩ/ban nhạc: VMusic


Tone [Am]
[F]Quê hương tôi xanh tươi khắp [G]bốn phương trời
Là [Em]nơi xây bao ước mơ rạng [Am]ngời (Là nơi dựng xây ước mơ)
[F]Quê hương tôi cha ông chiến [G]đấu không ngừng
Dựng [Em]xây đất nước tương lai hạnh [Am]phúc
Đến hôm [F]nay tôi nhận ra tôi đang sống [G]trong hoà bình
Tuổi [Em]thơ của tôi là những điều giản [Am]đơn nhất
Đến hôm [F]nay tôi nhận ra tôi đang khát [G]khao điều gì
Tuổi [Em]trẻ của tôi là xây dựng quê [Am]hương
Hãy đến đây cùng [F]tôi đến quê hương đẹp [G]xinh
Hát vang lên bài [Em]ca Wonderful Viet[Am]Nam
Say hello Viet[F]Nam visit my coun[G]try
Wonderful coun[Em]try Wonderful Viet[Am]Nam
Cùng [F]nhau ta xây bước khắp năm châu
Cùng [G]nhau ta xây đắp non sông
Cùng [Em]nhau đi lên ngọn sóng phía trước
Vượt [Am]hết giao phương ngại ngùng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ