Hợp âm Ân Tình Miền Trung - VMusic

Ca sĩ/ban nhạc: VMusic


Capo 4
Miền [C]Trung nắng chói chang chang
Đất đá khô [Am]cằn sông cạn rừng [G]hoang
Miền [Dm]Trung mưa lũ miên [G]man
Nước cuốn trôi [G]nhà, hoa cỏ điêu [G7]tàn
Miền [C]Trung mưa nắng dãi dầm
Vất vả lưng [Am]cong vun bồi ngày [G]mai
Làng [Am]quê vang tiếng i [Dm]tờ
Răng rứa mi [G]nơ cho đời đẹp [C]tươi
Miền Trung [C]ơi, đất học ngàn [Am]xưa
Bao lớp anh [G]tài nên người thành [G7]danh
Miền Trung [Em]ơi, tranh đấu anh [Am]hùng
Bất khuất kiên [Dm]cường, ghi tạc ngàn [G]năm
Miền Trung [C]ơi, chân chất thật [Am]tình
Răng rứa mi [G]nơ, nghĩa nặng tình [G7]sâu
Miền Trung [Em]ơi, ai đến một [Am]lần
Ghi khắc trong [Dm]lòng ân [G]tình miền [C]Trung
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ