Hợp âm THI THIÊN 91 (PSALM 91) - Isaac Thái

Ca sĩ/ban nhạc: Isaac Thái


capo 2 Tone [A] Intro: [A] [C#m] [F#m] [D] [Bm] [E]
ĐK : Dù [A]thế giới có đổi dời
Dù hàng [C#m]ngàn người ngã [F#m]bên tôi
Chọn [Bm]tin vào Chúa muôn đời
Ngài [E]là đồn luỹ của tôi!
Trong gian [D]truân tôi nguyện [A]cầu Chúa
Tâm linh [C#m]tôi ngưỡng vọng [F#m]lên Chúa
Tôi sẽ [Bm]thấy Ngài giải cứu tôi ra [E]khỏi tai ương dịch lệ
Lòng này [A]mến yêu Chúa suốt đời
Miệng ngợi [F#m]khen Danh Chúa không thôi!
Lòng [Bm]tin Ngài mãi chẳng dời
Ngài [E]là nơi nương náu tôi
Dẫu ban [A]đêm hay ngày [F#m]chẳng lo
Chúa sẽ [C#m]cất tai hoạ [F#m]đi xa
Ngài [Bm]sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn [E]giữ tôi trong mọi lối
Trong cuộc đời của [A]tôi!
Người nào [A]ở trong nơi kính [C#m]đáo của [F#m]Cha thiên thượng
Sẽ hằng được [D]ở dưới [E]bóng của Đấng toàn [A]năng
Tôi [Bm]thưa với Chúa [E]tôi rằng, Ngài là [C#m]chỗ nương nấu của [F#m]tôi
Là đồn [Bm]lũy vững chắc muôn đời tôi tin [E]cậy Ngài
Ngài sẽ [A]mở bóng cánh che [C#m]chở cho tôi [F#m]nép vào
Sự thành [D]tín của Chúa là [E]cái khiên và [A]mộc của tôi
Tôi sẽ [Bm]chẳng kinh khiếp [E]ban đêm hoặc [C#m]tên bay trong [F#7]ban ngày
Dịch lệ [Bm]lây ra trong tối tăm hoặc sự hủy [E]phá trong lúc trưa.
ĐK : Dù [A]thế giới có đổi dời
Dù hàng [C#m]ngàn người ngã [F#m]bên tôi
Chọn [Bm]tin vào Chúa muôn đời
Ngài [E]là đồn luỹ của tôi!
Trong gian [D]truân tôi nguyện [A]cầu Chúa
Tâm linh [C#m]tôi ngưỡng vọng [F#m]lên Chúa
Tôi sẽ [Bm]thấy Ngài giải cứu tôi ra [E]khỏi tai ương dịch lệ
Lòng này [A]mến yêu Chúa suốt đời
Miệng ngợi [F#m]khen Danh Chúa không thôi!
Lòng [Bm]tin Ngài mãi chẳng dời
Ngài [E]là nơi nương náu tôi
Dẫu ban [A]đêm hay ngày [F#m]chẳng lo
Chúa sẽ [C#m]cất tai hoạ [F#m]đi xa
Ngài [Bm]sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn [E]giữ tôi trong mọi lối
Trong cuộc đời của [A]tôi!
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ