Hợp âm Ngộ Nhận (Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi ost) - Nhạc Phim

Ca sĩ/ban nhạc: Nhạc Phim


Tone gốc [G] Intro [G] [Em] [C] [D]
Cánh [G] chim ngộ nhận bầu [Em] trời
Cho nên chết [C] bởi tay người thợ [D] săn
Con [G] cá ngộ nhận đám [Em] rong
Cho nên bị [C] vướng vào trong lưới [D] rồi
Con [G] người ngộ nhận con [Em] người
Kẻ xấu hoá [C] tốt, kẻ tồi hoá [D] hay
Bất [G] tài ngộ nhận hữu [Em] tài
Dối gian lại [C] hoá thẳng ngay chân [D] thành
Đỏ [G] bị ngộ nhận ra [Em] xanh
Trắng đen lẫn [C] lộn hoá thành xám [D] tro
Bao [G] điều ngộ nhận xảy [Em] ra
Kẻ hèn [C]nhát hoá ra người [D] hùng
Cuộc [G] đời ngộ nhận tứ [Em] tung
Thông minh lại [C] tưởng điên khùng tối [D] tăm
Đường [G] gần thì hoá xa [Em] xăm
Đường xa ngộ [C] nhận là [D] gần…lạ [G] chưa!
Rải [G] [Em] [C] [D] rồi cứ thế tiếp tục nhé
Trời [G] nắng ngộ nhận trời [Em] mưa
Bóng râm lại [C] tưởng trời vừa hoàng [D] hôn
Bánh [G] xe ngộ nhận mặt [Em] đường
Sứt càng gãy [C] gọng chuyện thường mà [D] thôi
Trái [G] tim ngộ nhận cuộc [Em] đời
Cho nên đau [C] khổ một thời trẻ [D] trung
Con [G] thuyền ngộ nhận giòng [Em] sông
Giữa dòng mới [C] thấy mênh mông bến [D] bờ
Còn [G] tôi ngộ nhận ước [Em]
Nỗi đau lại [C] hoá câu thơ dịu [D] dàng
Địa [G] ngục mà tưởng thiên [Em] đàng
Đói nghèo mà [C] tưởng giàu sang tuyệt [D] vời
[G] em bởi ngộ nhận [Em] tôi
Cho nên ta [C] buộc chung [D] đời với [G] nhau
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ